Kontakt / Kreativ IT / Kreativ IT: Kurser / Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger

Varighed
Alle fortælle- og billedkurser kan gennemføres som 3x6 (3 kursusdage á 6 timer), 5x6 (5 kursusdage á 6 timer) eller 10x3 (10 gange á 3 timer) kurser. På de lange kurser kan vi gå mere i dybden med individuelle projekter. Har I brug for et forløb af en anden varighed, finder vi også ud af det.

Udover fortælle- og billedkurserne tilbyder jeg en række 'how to'-endagskurser i en række gratisprogram­mer, man kan lege med sine billeder i. Beskrivelser findes bagest.

Priser
1x6:
'How-to'-kursus (6 timer) koster: 2.500 (eller 500 kr. i time)
3x6: Et 3-dages kursus (3 dage á 6 timer) koster: 6.750
5x6: Et 5-dages kursus (5 dage á 6 timer) koster: 11.250
10x3: Et 10-ugers kursus (10 gange á 3 timer) koster: 11.250

Alle priser er ekskl. moms og kørsel.
Kurser af anden varighed kan aftales.

Deltagernes forudsætninger
Der er ikke krav om kendskab til specifikke programmer, men man skal have et basalt kendskab til Windows samt have basale pc-færdigheder på brugerniveau.

Al undervisning er baseret på gratisprogrammer, der kan hentes fra internettet. Det er derfor let at arbejde videre på egen hånd, når først kurset er slut.

Især på billedkurserne, men også på kurserne generelt, er det en fordel, at deltagerne medbringer deres eget kamera og vejledning til dette.

Tekniske forudsætninger
Der kræves ikke indkøb af særlige programmer, da undervisningen er baseret på gratisprogrammer, der kan hentes fra internettet.

Følgende skal være til stede i undervisningslokalet:

o Projektor

o 1 nyere pc (ikke MAC) til hver deltager med plads til USB-stik

o Plads på pc'erne: 4 GB

o Headset med mikrofoner til hver deltager (for Photostory og blogs)

o Højttaler til hver PC

o Internetadgang

Der kan være særlige krav f.eks. til RAM til enkelte af kurserne, det bliver specificeret ved henvendelse.

Barbara Lees | Kystvejen 259, Kysing, 8300 Odder - Danmark | Tlf.: 26 23 73 26