Kontakt / Kreativ IT / Kreativ IT: Kurser / Fortællekursus 2: Portrætter på PC

Fortællekursus 2: Portrætter på PC

Alle menneskers historie er unik. Hvorfor ikke fortælle din? Dine bedsteforældres? Eller jeres families? - Alle anekdoterne ... De store beslutninger ... Erfaringer og livsværdier ... Glæder og sorger ... Det kan være en skildring af et helt liv eller fra en særlig periode, f.eks. efterskoleåret, en længere rejse eller lignende. Det behøver ikke være en fortælling i ord, hvorfor f.eks. ikke lave et familiealbum?

Et portræt kan være en fantastisk gave. Måske til en særlig lejlighed, måske til hele familien, der på denne måde får dokumenteret og formidlet gode minder, der måske ellers ville gå tabt.

Dette kursus adskiller sig fra fortællekursus 1 ved at fokusere på portrættet som genre, men filosofien bag og metoderne er de samme i begge kurser.

Også her kan vi f.eks. vælge at inddrage hukommelsestegning og andre tegne/maleteknikker, fotografiets muligheder (fokus, zoom, lys), overføring af billeder til PC og billedredigering, lydoptagelse, video, fortælleteknik osv.

Det endelige produkt kan være mange ting. Et trykt fotoalbum. Et elektronisk. En blog. En kollage. Eller noget helt femte. På de længere kurser vil der være mulighed for enten at blive introduceret for flere programmer, eller virkelig komme i dybden med et enkelt. Vi beslutter sammen, hvilke muligheder der skal udbydes til netop jeres kursus.

Det aftales på forhånd med kursusstedet, hvilke materialer, deltagerne skal medbringe, f.eks. kamera, billeder på papir, malegrej, eller …?

Anbefalet holdstørrelse: 10 personer (max 12).

Barbara Lees | Kystvejen 259, Kysing, 8300 Odder - Danmark | Tlf.: 26 23 73 26