Kontakt / Kreativ IT / Kreativ IT: Kurser / Fortællekursus 1: Fortæl, fortæl - på PC

Fortællekursus 1: Fortæl, fortæl - på PC

Hvilken historie vil du fortælle? Har du en opgave, der skal formidles, nogle personlige erfaringer, begivenheder eller oplevelser eller måske en fiktiv tekst, du vil arbejde med?

På kurset arbejder vi med forskellige kreative måder at udnytte de digitale muligheder på, når en historie skal fortælles. For hvorfor nøjes med at bruge ord, når man kan fortælle med - og til - så mange andre sanser ved at inddrage de digitale medier?

Vi kan f.eks. inddrage hukommelsestegning og andre tegne/maleteknikker, fotografiets muligheder (fokus, zoom, lys), overføring af billeder til PC og billedredigering, lydoptagelse, video, fortælleteknik - Haikudigte? Hvilke elementer, der skal lægges vægt på i netop jeres kursustilbud, finder vi ud af i fællesskab.

Hvis kurset skal integreres med anden undervisning, kan der f.eks. sættes et tema for fortællingerne, så der tages udgangspunkt i et fælles oplæg.

Hvis vi aftaler, at kurset hos jer skal omfatte billedredigering, kommer vi til at bruge gratisprogrammer som f.eks. Photostory og Xnview (se how-to-kurserne for beskrivelser). Deltagerne må meget gerne medbringe eget digitalkamera (husk manual, kort og oplader).

Anbefalet holdstørrelse: 10 personer (max 12).

Barbara Lees | Kystvejen 259, Kysing, 8300 Odder - Danmark | Tlf.: 26 23 73 26