Kontakt / Kreativ IT / Kreativ IT: Referencer

Kunderne sagde ... Pressen skrev ....om Barbara Lees' IT projekter

Merete Jackson, kursist, fotokursus, Gotland

I juni var vi på en pragtfuld tur til Gotland. Ernest (min mand) deltog i en klassisk rundtur, mens jeg deltog i et fotokursus. ......  Vi tog sammen af sted med bus hver morgen, men ved ankomsten til udflugtsmålet skiltes vores veje. Jeg og de 8 andre fotokursister fik opgaver for, og vi gik til den med krum hals. Jeg vil meget gerne tilbage til øen, som er helt fantastisk som "almindelig" turist. Hvis ikke jeg havde haft blod på tanden med kameraet i forvejen, gav kurset og den søde/dygtige kursus leder mig gennem alt det nye, jeg lærte, lyst og inspiration til bare at skyde løs i tide og i utide. For mit eget vedkommende skulle der arbejdes med dagens høst af billeder, inden dagen var omme - de sidste flere dage endte Barbara (vores leder) og jeg med at være de sidste i arbejdslokalet til ved midnatstid.

Kirsten Krarup, Plejecenter Solgaven, Vejle

I 2007 søgte Solgaven puljemidler fra Velfærdsministerie til udvikling af bedre ældrepleje. Et af projekterne var, at gøre det naturligt for blinde/ svagseende at benytte ny teknologi til kommunikation.
I dette projekt har Barbara Lees været en utrolig dygtig underviser. Den pædagogiske indsigt kombineret med IT viden, har været den perfekte kombination til at gennemføre projektet. Med stor empati har Barbara tilegnet sig viden om brugernes ressourcer og begrænsninger, og tilpasset undervisningen derefter. Med sine kreative evner har Barbara vist os muligheder , som kun fantasien sætter grænser for.

Martha Lagoni i forbindelse med gennemførelsen af GIRLIT på pædagoguddannelsen i Jelling

Workshoppen blev en stor succes og pigerne var meget opslugte af arbejds-processen og stolte af deres færdige produkter. Dette skyldtes ikke mindst Barbara Lees evner til at tilpasse aktiviteterne til målgruppen og, at hun er en af de få, som både er særdeles IT kyndig og kan skabe gode rammer og rum omkring æstetisk skabende processer.

Jim Højberg, Børnebibliotekar i Vejle

"Magiske Fortællinger på PC i Den Musiske Ferieskole på Vejle Børnebibliotek blev ledet af Barbara Lees. Og det gjorde Barbara på en spændende og god måde. Børnene brugte computeren kreativt og fik lavet nogle fantastisk gode fortællinger i løbet af ugen. Og Barbara skabte et godt sammenhold mellem de unge mennesker. Så kort sagt – Godt gået!"

Jette Hilger, Danmarks Mindsteforlag

"Danmarks Mindste Forlag har i forbindelse med afholdelse af kurser inden for digital billedbehandling samarbejdet med Barbara Lees. Barbara har fungeret som kursusleder og har hertil udarbejdet et veldisponeret og -beskrevet kursusmateriale til anvendelse for kursisterne, fra hvem vi kun har modtaget positive tilbagemeldinger.
Barbara har en fantastisk evne til at formidle sit budskab, og gør det til en leg for kursisterne at arbejde med computeren. Med sit positive og tålmodige væsen opnår hun hurtigt kursisternes fortrolighed og formår hermed at give alle en succesoplevelse."
Barbara Lees | Kystvejen 259, Kysing, 8300 Odder - Danmark | Tlf.: 26 23 73 26